Klasser

Från och med januari 2019 erbjuder jag Yogaklasser i samband med att du går i en Yogakurs på 8 veckor (en period). Dessa klasser äger rum på onsdagar 19.40-21.10 centralt i Kalmar (exakt adress ges när du anmäler dig). Det är en unik form av intuitiv undervisning och experimentell Yoga. Stundtals utmanande och stundtals avslappnande. Du som deltagare är fri att följa instruktionerna när de känns bra och inte när de inte känns bra, på så sätt tränar du din förmåga att avgöra personliga behov och gränser.

Under vårterminen äger två perioder rum. Den ena med start den 9:e januari (och 8 veckor framåt) och den andra med start den 20:e mars (och 8 veckor framåt).

Du betalar 800-1000 kronor för att delta i en period (beroende på storlek på grupp).

För att få veta mer om kursen och/eller för att anmäla dig till dessa sammanhang så hänvisar jag dig till Joakim Engstrand som sköter administrationen av dessa kurser.

Drop-in-klasser

Min ambition är att så småningom erbjuda drop-in-klasser någonstans i Kalmar. Utmaningen med denna typ av klasser är att det behöver finnas en väldigt stor intressebas för att klasserna ska bli fulla. Därför är det bäst för mig att undervisa på detta sätt i samarbete med andra aktörer (t.ex. träningscenter), där mitt nätverk och deras kan kombineras. Om du vill att min Yoga ska finnas tillgänglig på en anläggning dit du går och tränar ta i så fall kontakt med både mig och anläggningen och koppla ihop oss.

Samarbetspartner för Yogakurser