Klasser

Från och med januari 2019 erbjuder jag Yogaklasser i samband med att du går i en Yogakurs på 8 veckor (en period). Dessa klasser äger rum på onsdagar 19.40-21.10 centralt i Kalmar (exakt adress ges när du anmäler dig). Det är en unik form av intuitiv undervisning som äger rum med influenser från klassisk Hatha inspirerad av Indiska mästare och modern Yin.

Under vårterminen äger två perioder rum. Den ena med start den 9:e januari (och 8 veckor framåt) och den andra med start den 20:e mars (och 8 veckor framåt).

Du betalar 800 kronor för att delta i en period.

För att få veta mer om kursen och/eller för att anmäla dig till dessa sammanhang så hänvisar jag dig till Joakim Engstrand som sköter administrationen av dessa kurser.

Drop-in-klasser

Min ambition är att så småningom erbjuda drop-in-klasser någonstans i Kalmar. Utmaningen med denna typ av klasser är att det behöver finnas en väldigt stor intressebas för att klasserna ska bli fulla. Därför är det bäst för mig att undervisa på detta sätt i samarbete med andra aktörer (t.ex. träningscenter), där mitt nätverk och deras kan kombineras. Om du vill att min Yoga ska finnas tillgänglig på en anläggning dit du går och tränar ta i så fall kontakt med både mig och anläggningen för att etablera en sådan möjlighet.

Samarbetspartner för Yogakurser