Mindfulnesscirkel

Mindfulnesscirkeln är för dig som vill landa i ett lugn men också få ut mer av livet. Detta är ett sammanhang där du tillsammans med andra lär dig mindfulness i kropp och samtal. Gruppen består av 6-7 personer. Vi ses 8 gånger, en gång i veckan. Varje träff brukar bli 1,5 timme lång.

Mindfulnesscirklarna är ett samarbete mellan mig (Lars Hallén) och studieförbundet NBV.

Cirklarna passar den som har en ambition om att utvecklas och mogna som människa. Du möter i denna cirkel andra med samma ambition. I samtalet och övningarna som uppstår i gruppen övar du förmågan att:

  • Vara ärlig mot dig själv
  • Stå för vad du tycker/tänker
  • Verbalisera dina viljor/behov
  • Reda ut komplexa situationer i din vardag

Övning i fokus som är en stor del av dessa cirklar stärker och skapar:

  • Allmän koncentrationsförmåga
  • Ett inre lugn
  • Psykologisk motståndskraft (stresstålighet)

Hur anmäler du dig?

Du gör din intresseanmälan här(ny flik öppnas). När tillräckligt många personer anmält sitt intresse (och dessutom fungerar tidsmässigt med varandra) så kan en cirkel planläggas. Om du har en stark önskan att vara med i en cirkel så ökar det dina chanser att bli med i en ju fler tidpunkter du kan prioritera när du gör din intresseanmälan.

Dedikerat deltagande och perioder

Att prioritera att delta vid alla tillfällen kallar jag för ”dedikerat deltagande”. Det rekommenderas att du deltar på detta sätt. Gruppens sammanhållning blir väldigt stark då och det påverkar hur trygg varje individ känner sig. Ju tryggare varje individ är desto snabbare går inlärningen av mindfulness.

När en period (av 8 tillfällen) närmar sig sitt slut kommer du tillfrågas om du vill fortsätta in i ytterligare en period med samma grupp. Ibland väljer en hel grupp att fortsätta tillsammans in i en ny period och erfarenhet har visat att grupper som gör det har en fantastisk närvaro och utveckling.

Pris och betalning

Priset för varje deltagare är 1200 kronor för att delta i en cirkel. Men sedan NBV började samarbeta med mig har NBV subventionerat priset. Detta innebär att det nuvarande priset är 800 kronor per deltagare för 8 veckors deltagande.

Anmäler du dig till en cirkel så är du betalningsskyldig. Detta gäller även om du muntligt eller skriftligt anmäler att du fortsätter i en cirkel efter en period. Avanmälan behöver ske minst fem dagar innan periodens start för att betalningsskyldighet inte ska gälla.

Du får en faktura i handen i början av cirkelperioden.

Samarbetspartner