Människa Kropp Mat Jord

(Anmälan längre ner.)

Jag och Jackie Doohan anordnar tre matiga torsdagskvällar där vi samtalar om matens nyckelroll som identitetsskapare. Vi passar även på att laga mat tillsammans med dig och presentera råvaror som utifrån en vetenskaplig och helhetlig grund hjälper dig att i framtiden välja mat som gör dig och jorden gott.

Konceptet

”Människa Kropp Mat Jord” är ett koncept som vi vill ska vara en ingång till förståelse för vad en människa och en kropp är och hur dessa interagerar med jorden vi lever på. Det är ett experimentellt perspektiv som vi hoppas ska hjälpa deltagaren att veta hur den rent praktiskt ska gå tillväga för att älska sig själv och sin värld med maten som verktyg för det.

När, var och hur?

21:a och 28:e februari och 7:e mars så ses vi kl 18.30-21.15 i Klostrets lokaler vid Slottsvägen 1a i Kalmar. Köket befinner sig i en lokal bredvid Klostrets ordinarie rum. Du behöver inte veta så mycket på förhand innan du kommer. Det kan vara värdefullt att ta med sig ett anteckningsblock, men vi tror att samtalet och interaktionen ska ge deltagarna mycket djupare kunskap än vad som fås genom att anteckna.

Maten

Maten vi äter tillhör inte någon specifik diet, men är välbalanserad och tar hänsyn till många perspektiv. Den är inte helvegetarisk utan kommer innehålla t.ex. fisk. När du anmäler dig så kan du nämna om du har specifika allergier att ta hänsyn till. Vi lovar inte att vi kan skapa alternativ till allas allergier men gluten- och laktosfritt blir det.

Betalning

900 kronor per person för alla tre kvällar. Betalningsinstruktioner kommer via mail när du anmält dig nedanför.

Anmälan


Behövs för samarbetet med studieförbundet.

Kryssa för om du godkänner att informationen sparas

Samarbetspartner