Malin Brandén

Lars har en extrem närvaro och förmåga att fånga upp gruppens behov samtidigt som han får varje individ att känna sig sedd och hörd. Hans lugn, kompetens och erfarenhet är inspirerande och får mig att bli nyfiken på alla ämnen vi berör. Kurserna hos Lars har gett mig mycket funderingar, givande samtal och de verktyg jag behöver för att fortsätta meditera och utvecklas på egen hand.