Mattias Milhav

Jag har gått på sessioner hos Lars under 2 års tid för personlig vägledning och personlig utveckling, både i gruppkonstelationer och i enskilda sessioner. Lars har en stark förmåga att få en individ att öppna sinnet och filtrera bort det som stör, kunna släppa gamla mönster, våga möta det som är jobbigt inom oss och hantera det, och se lämpliga vägar framåt.

Jag uppskattar hans sätt att vägleda där han hjälpt mig att skapa förutsättningar för att själv kunna utvecklas och möta mina utmaningar utan att han pekar ut exakt vad jag ska göra. Lars har ett stort engagemang och har en otroligt närvarande inlevelse i det han gör.

Lars har varit en väldigt viktig person för att jag skulle få en större insikt kring vem jag är, vad jag har för styrkor och begränsningar och för att jag skulle få bättre förutsättningar för att kunna utvecklas som person.