Yoga

Ibland frågar folk: ”Vad är det för Yoga som du undervisar i?”

Det blir svårare och svårare att svara på den frågan. Tio år av ”Yoga” har fått mig att dyka djupt. Att nuförtiden ens kunna svara på vad Yoga är, är svårt nog. Ibland förstår jag det som ”Undervisning i medvetenhet”. Men eftersom att begreppet medvetenhet är så suddigt, hur går det då att förklara hur ett utlärande av det går till?

Det händer att jag ibland svarar att jag undervisar i ”experimentell Yoga”. Jag lärde mig detta av några vänner som kallar sig för konstnärer. En konstnär verkar vara friskriven från att behöva hålla sig inom ramar. Konstnärens ”jag gör konst” har blivit mitt ”jag gör experimentell Yoga”.

Naturligtvis är jag skolad. På mitt diplom står det att jag är en lärare i Hatha Yoga. Visst vet jag vad Hatha Yoga Pradipika är och ja, jag har läst Patanjalis sutror. Men är det min Yoga? Ibland kanske. Ibland inte.